Aansluiting woningscheidend

Het bouwbesluit schrijft voor dat luchtlekkage vanuit de kruipruimte naar de woning maximaal 0,2 dm3/s mag zijn. Daarnaast moet de luchtdichtheid van de woning voldoen aan < 0,4 dm3/m2 vloeroppervlak. Optrekkend vocht in de wanden en luchtlekkages bij verdeeldozen, leidingdoorvoeren en trapgaten zorgen voor veel energieverlies. Dit veroorzaakt een lager wooncomfort en schimmel op de muren.

 

Celdex Dichtgarant oplossingen

De woningscheidende spouw kan geoptimaliseerd worden door verschillende luchtdichte voorzieningen te treffen. Afdichten van de vloerplaat op de fundering is essentieel. Celdex Airseal Vulblokken dichten de kanaalplaten volledig op maat luchtdicht af. Airseal Vulblokken zijn officieel getest volgens NEN-EN 1026 – klasse 4 volgens EN 12207 (Rapport 12.0107-1) en luchtdicht toepasbaar tot 650Pa. Airseal Vulblokken zijn akoestisch dempend, verhogen de isolatiewaarde van de kanaalplaatvloer en laten vloerverwarming en isolatielagen optimaal functioneren. De voor- en achterzijde van de spouw worden afgedicht met Airseal Strippen. De spouw zal alleen maar droger worden en inpakken van de isolatiestrook in het nokdetail wordt overbodig. Er is immers geen aanbod van vochtige lucht meer.

Meer weten over
luchtdicht bouwen met Celdex?

Neemcontactop voor gratis advies