HSB-dakelement

Door de veelzijdigheid in dakvormen, de hoge isolatiewaarden en de toepassing van zachte isolatiematerialen leiden aansluitingen met veel hout (hoge psi waarde) en doorbrekingen tot veel luchtlekkages. Dit veroorzaakt direct condensatie in het isolatiepakket met degradatie van de toegepaste folies en houtrot tot gevolg. Ook de variaties in het nokdetail en het ontbreken van de mogelijkheid om achteraf een goede dichting aan te kunnen brengen, leiden vaak tot luchtlekkages en warmteverlies.

 

Celdex Dichtgarant oplossingen

Celdex heeft voor deze details speciale producten ontwikkeld. Bijvoorbeeld Celdex Panelseal USG 3.8 LF voor de elementaansluitingen en Celdex PVC 124 met glijfolie voor de muurplaat/dakvoet.

Meer weten over
luchtdicht bouwen met Celdex?

Neemcontactop voor gratis advies