HSB in gietbouw

Gietbouw en tunnelbouw kenmerken zich door een grote repetitie in de verticale details. De gedachte is om dit ook door te voeren in de horizontale details om een rondgaande geprefabriceerde luchtdichting aan te brengen. HSB elementen kennen een vergaande prefabricage en lenen zich voor een hoge luchtdichtheidsprestatie.

 

Celdex Dichtgarant oplossingen

Gevelvullende binnenspouwbladen kunnen met inachtneming van eisen voor brand en geluid goed worden afgedicht met Panelseal bij de kozijnen en de randen van de elementen. Pre-Seal kan op het HSB element of op het beton worden aangebracht, waardoor de binnenzijde alleen wordt voorzien met een afwerklaag.

Meer weten over
luchtdicht bouwen met Celdex?

Neemcontactop voor gratis advies