Sandwich oplegdak met PV panelen

Renovatie vraagt om een andere benadering, hierbij kunnen ook hoog geïsoleerde stalen sandwichelementen toegepast worden. Deze geven een stabiele basis voor montage van PV panelen zonder een extra dakbedekking. De luchtdichtheidsresultaten van de industriebouw en woningbouw zijn niet gelijk. De woningbouw heeft scherpere eisen vanwege de kleine gebouwvolumes. Zonder aanvullende voorzieningen en nieuwe details wordt het een flinke uitdaging om de gevraagde luchtdichtheidseis te behalen.

 

Celdex Dichtgarant oplossingen

Grootschalige woningrenovatie vraagt om een conceptele benadering en flexibele insteek voor het luchtdicht bouwen. Celdex is al vele jaren bekend met de werkwijzen van de industriebouw en bijbehorende prestaties. Vertaling van deze kennis en onze producten binnen het Dichtgarant-concept voor de woningbouw, biedt oplossingen om deze uitdaging succesvol aan te gaan.

Meer weten over
luchtdicht bouwen met Celdex?

Neemcontactop voor gratis advies