Toilet

Het hangend toilet in residentiële hoogbouw. Luchtlekkages worden zelden gezocht bij het toilet, omdat dit logischerwijs geen onderdeel is van de buitenschil van het gebouw. Toch lopen de leidingkokers vanuit de kruipruimte tot door het dak en staan de afvoerbuizen en waterleidingen in directe verbinding met de buitenlucht. Luchtlekkages zijn dan merkbaar door een koude toiletruimte en tocht langs de wandknop bij het reservoir.

 

Celdex Dichtgarant oplossingen

Om meerdere redenen is het scheiden van de wooncompartimenten gewenst: energiebesparing, geluiddemping en brand. Om de luchtdichting te realiseren kunnen Celdex Airseal Manchetten op maat gemaakt worden. Op deze manier wordt de leidingkoker per verdieping luchtdicht gemaakt.

Meer weten over
luchtdicht bouwen met Celdex?

Neemcontactop voor gratis advies