Blog 11-02-2022

Celdex PE als ondervloer voor sportvelden

Celdex PE als ondervloer voor sportvelden

Door: Maarten Arends – Business Manager bij Celdex

Als producent van kunststofschuim afdichtingsproducten werken we veel met PE en PU schuimen. Hierbij ontstaat er ook veel afval. De gangbare afvalstromen als karton/papier en folie worden vanzelfsprekend al heel lang ingezameld en gerecycled. Omdat we bij Celdex geloven in een duurzame toekomst en circulaire economie, streven we ernaar om met zo min mogelijk afval te produceren. Daarom heb ik onze afvalstroom bij Celdex eens goed onder de loep genomen.

Van PE afval naar een PE restproduct

Celdex beschikt over een perscontainer waarmee we in eerste instantie in staat zijn geweest de logistieke bewegingen van de afvalverwerker met 60% te verlagen. Maar deze oplossing zagen we slechts als eerste stap in het verminderen van de afvalstroom en de belasting van het milieu.

Ons volume in afval bestaat vooral uit PE en PU, dit afval ontstaat aan de productiemachines en wordt gesorteerd ingezameld. Omdat het separaat wordt ingezameld ontstaat er een zuivere afvalstroom die voor een andere producent een grondstofstroom kan worden. De term PE afval wordt dus eigenlijk een PE restproduct.

Producent voor PE restproduct

De vraag was: ‘wie kan ons PE restproduct nu goed gebruiken’? Via een leverancier kwamen we terecht bij ‘Schmitz Foam Products’ in Roermond, een producent van hoogwaardige ondervloeren voor o.a. sportvelden. Hierin hebben we onze partner in het hergebruiken van PE schuim gevonden. Zij recyclen ons PE restproduct in shockpads en drainageplaten als basis voor sportvelden.

Bijna wekelijks komt er een vrachtwagen leeg in de buurt van Boxtel, en waar deze auto vroeger leeg terug naar Roermond reed, wordt nu een volledige vracht PE restmateriaal geladen. We praten hier over een volume van meer dan 20 ton per jaar, wat neer komt op zo’n 45 ritten. 
Er ontstaat een reductie in het legen van de container en ons restproduct wordt gerecycled tot een nieuw product. De volgende stap in dit proces is het kunnen persen van het PE restmateriaal in balen om zodoende meer PE restmateriaal per transport te kunnen vervoeren en het aantal ritten te verminderen.

Producent voor PU restproduct

Ons uiteindelijke doel is om al ons ‘afval’ als grondstof voor andere producenten te kunnen inzetten. We zouden daarom graag voor ons PU restproduct hetzelfde mooie proces willen doorlopen als bij ons PE restproduct. Helaas hebben we hier tot op heden nog geen producent voor gevonden.

Samen kunnen we zorgen voor zo min mogelijk afval!

Word jij onze partner die ons schoon gesorteerd PU restmateriaal goed kan gebruiken? Neem dan contact met ons op!

Gerelateerd nieuws

Filter