Waarom luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen krijgt de laatste jaren enorm veel belangstelling, en dat is niet zonder reden. Het is namelijk één van de belangrijkste middelen om gebouwen energiezuinig te maken. Een luchtdichte schil rondom een gebouw zorgt ervoor dat het energieverlies van de woning tot een minimum wordt beperkt, wat weer direct invloed heeft op het energieverbruik.

Er zijn diverse redenen waarom gebouwen energiezuinig gemaakt worden, maar de meest voor de hand liggende zijn het verhogen van het wooncomfort en het verlagen van de CO2 uitstoot en het energieverbruik. Waar het de consument met name te doen is om de lagere energierekening, gaat de overheid voor de lagere CO2 uitstoot.

De afgelopen jaren heeft de overheid daarom de EPC-norm (energieprestatie norm) regelmatig aangescherpt. Met de introductie van BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) worden de eisen omtrent energiezuinig- en luchtdicht bouwen nog verder aangescherpt.

Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw. Dit heeft als doel om ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen. Een luchtdichte schil zorgt voor een strikte scheiding tussen buiten- en binnenlucht, met als gevolg: een prettig leefklimaat en een forse energiebesparing. Bovendien wordt condens in de constructie voorkomen, waterdichtheid gegarandeerd en de geluidsisolatie verbeterd.

BENG 2020

EPC & BENG

Gebouwen dienen luchtdicht te zijn conform het Bouwbesluit. De luchtlekkage van een thermische schil mag niet meer bedragen dan 200 dm³/s bij 10 Pascal. Bij bedrijfs- en utiliteitsgebouwen geldt dit per 500m³ gebouwvolume.

Naast de eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), zijn er ook eisen gesteld aan de thermische isolatie en de luchtdoorlatendheid van gebouwen. Een belangrijk aandachtspunt in het Bouwbesluit 2012 is dat nieuwbouw altijd geacht wordt energiezuinig te zijn, er moet dus luchtdicht worden gebouwd. Vanaf 1 januari 2015 geldt een EPC-grenswaarde van 0,4 en vanaf 2020 zal BENG de nieuwe eis zijn. Dit alles is op basis van de Europese richtlijn Energy Performance Building Directive (EPBD). In het Nationaal Plan Bijna Energieneutrale Gebouwen is bepaald dat een volledig energieneutraal gebouw een EPC=0 heeft.

Wat zijn de eisen van luchtdicht bouwen?

Volgens het bouwbesluit mag de luchtlekkage van een thermische schil niet meer dan 200 dm3/s bij 10 Pascal bedragen. Bij bedrijfs- en utiliteitsgebouwen geldt dit per 500 m3 gebouwvolume. Steeds vaker wordt door opdrachtgevers de hogere eis gesteld van NEN 3660/3661. Het maximale luchtverlies voor kieren en sluitnaden van ramen en deuren is dan 2,5 dm3/s/m bij een toetsingsdruk tot 650 Pascal. Voor overige naden is het maximale luchtverlies 0,14 dm3/s/m . Voor vochtwering in gebouwen gaat het bouwbesluit in de NEN 2690 (art. 26) nog verder. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat vochtige lucht uit de kruipruimte het woonklimaat nadelig beïnvloedt is de eis van de luchtdichtheid van de beganegrondvloer 0,02 dm3/s/m2 bij 1 Pascal (= 0,08 dm3/s/m2 bij 10 Pascal).

In de praktijk begint luchtdicht bouwen met goed ontworpen details. Door zorgvuldig te ontwerpen kunnen luchtlekken efficiënt en effectief worden aangepakt.

Qv;10 klasse 3

Resultaat van luchtdicht bouwen

– Energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot
– Verhoging van woon- en werkcomfort
– Langere levensduur van de constructie
– Waterdichtheid detail door goede luchtdichting
– Goede geluidwering

Celdex Dichtgarant proces

Celdex Dichtgarant

Luchtdicht bouwen vraagt om kennis, slimme oplossingen en duurzame materialen. Onder de noemer Dichtgarant hebben wij een compleet afdichtingsconcept geïntroduceerd dat volledig gefocust is op luchtdicht bouwen. Dichtgarant geeft antwoord aan de groeiende behoefte aan zowel advies als innovatieve oplossingen op het gebied van luchtdicht bouwen. Met meer dan 35 jaar aan ervaring in afdichtingstechnieken zijn wij dé aangewezen gesprekspartner voor luchtdicht bouwen. Voor zowel de nieuwbouw, renovatiebouw als industriebouw adviseren wij vanaf de ontwerpfase over een totaaloplossing voor de luchtdichtheid van het complete gebouw. In ons Dichtgarant detailboek zijn vele voorbeelden te vinden van luchtdichte oplossingen en producten.

Slimme oplossingen

Met onze expertise in harde en zachte schuimmaterialen hebben wij een reeks slimme duurzame producten ontwikkeld, voor zowel montage op de bouwplaats als prefabricage bij de toeleverende industrie. Deze producten worden in onze eigen productiehal geproduceerd, zodat een hoge kwaliteit en korte levertijden gewaarborgd blijven. Veel van deze producten zijn in samenwerking met onze klanten ontwikkeld, voor een goede luchtdichting is namelijk vaak het nodige maatwerk nodig.

Op zoek naar een slimme luchtdichte oplossing? Onze adviseurs denken graag met je mee!

Download gratis het detailboek luchtdicht bouwen

Het Dichtgarant detailboek boordevol luchtdichte details, productinformatie en informatie over luchtdicht bouwen is gratis te downloaden. Zit je met een luchtlek die niet in het detailboek behandeld wordt? Neem dan contact met ons op! Samen komen we snel tot de juiste oplossing.

Download het detailboek hier en neem direct contact met ons op bij vragen.

het detailboek voor luchtdicht bouwen

Ook slim luchtdicht bouwen?

Neem direct contact met ons op