Waarom luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen staat de laatste jaren enorm in de belangstelling en sinds de BENG-eisen van kracht zijn geworden wordt het steeds belangrijker. Helemaal als vanaf 1 januari 2022 de Wet kwaliteitsborging in gaat. Dan moet er worden aangetoond dat er aan de bouwregelgeving, daarbij horen ook de luchtdichtheidseisen, wordt voldaan.

Een luchtdichte gebouwschil zorgt ervoor dat het energieverlies van de woning tot een minimum wordt beperkt, wat weer direct invloed heeft op het energieverbruik. Het is één van de belangrijkste middelen om gebouwen energiezuinig te maken.

Er zijn diverse redenen waarom gebouwen energiezuinig gemaakt worden, maar de meest voor de hand liggende zijn het verhogen van het wooncomfort en het verlagen van de CO2 uitstoot en het energieverbruik. Waar het de consument met name te doen is om de lagere energierekening, gaat de overheid voor de lagere CO2 uitstoot.

Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw. Dit heeft als doel om ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen. Een luchtdichte schil zorgt voor een strikte scheiding tussen buiten- en binnenlucht, met als gevolg: een prettig leefklimaat en een forse energiebesparing. Bovendien wordt condens in de constructie voorkomen, waterdichtheid gegarandeerd en de geluidsisolatie verbeterd.

Resultaat van luchtdicht bouwen

– Energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot
– Verhoging van woon- en werkcomfort
– Langere levensduur van de constructie
– Waterdichtheid detail door goede luchtdichting
– Goede geluidwering

EPC vervangen door BENG

De afgelopen jaren heeft de overheid de energieprestatie norm, ofwel EPC-norm regelmatig aangescherpt. De ambitie was om deze EPC-norm per januari 2020 te vervangen door BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Vanwege vertraging werd die datum niet gehaald, maar sinds 1 januari 2021 is BENG een feit en staan deze eisen in het Bouwbesluit. Dit alles is op basis van de Europese richtlijn Energy Performance Building Directive (EPBD).

Wat zijn de nieuwe BENG-eisen?

Bij BENG wordt er gebruik gemaakt van 3 eisen:

1. Energiebehoefte
2. Primair fossiel energieverbruik
3. Aandeel hernieuwbare energie

BENG 2021

BENG 1: Energiebehoefte

Dit betreft de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar (kWh/m².jr). Deze indicator moet er voor zorgen dat de energievraag van een gebouw zo laag mogelijk wordt. Deze energievraag kan middels o.a. een goede luchtdichting, isolatie, ontwerp en ventilatiesysteem omlaag gebracht worden.

BENG 2: Primair energieverbruik

Dit betreft de maximale hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar (kWh/m².jr). Deze indicator legt de focus op de hoeveelheid fossiele brandstof dat nodig is voor de verwarming, koeling, wam water en installaties van een gebouw. Dit primaire verbruik kan omlaag gebracht worden middels o.a. lage-temperatuurverwarming, korte warmwater leidingen, WTW-installaties en het toepassen van hernieuwbare energie.

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie

Dit betreft het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%) van het totale energiegebruik. Dit aandeel kan omhoog gebracht worden middels het toepassen van o.a. zonnepanelen, zonneboilers, bodemenergie, biomassa, etc.

Luchtdicht bouwen en BENG

Volgens het bouwbesluit mag de luchtlekkage van een thermische schil niet meer dan 200 dm3/s bij 10 Pascal bedragen. Bij bedrijfs- en utiliteitsgebouwen geldt dit per 500 m3 gebouwvolume. Steeds vaker wordt door opdrachtgevers de hogere eis gesteld van NEN 3660/3661. Het maximale luchtverlies voor kieren en sluitnaden van ramen en deuren is dan 2,5 dm3/s/m bij een toetsingsdruk tot 650 Pascal. Voor overige naden is het maximale luchtverlies 0,14 dm3/s/m . Voor vochtwering in gebouwen gaat het bouwbesluit in de NEN 2690 (art. 26) nog verder. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat vochtige lucht uit de kruipruimte het woonklimaat nadelig beïnvloedt is de eis van de luchtdichtheid van de beganegrondvloer 0,02 dm3/s/m2 bij 1 Pascal (= 0,08 dm3/s/m2 bij 10 Pascal).

In de praktijk begint luchtdicht bouwen met goed ontworpen details. Door zorgvuldig te ontwerpen kunnen luchtlekken efficiënt en effectief worden aangepakt.

Celdex Dichtgarant proces

Celdex Dichtgarant

Luchtdicht bouwen vraagt om kennis, slimme oplossingen en duurzame materialen. Onder de noemer Dichtgarant hebben wij een compleet afdichtingsconcept geïntroduceerd dat volledig gefocust is op luchtdicht bouwen. Dichtgarant geeft antwoord aan de groeiende behoefte aan zowel advies als innovatieve oplossingen op het gebied van luchtdicht bouwen. Met meer dan 35 jaar aan ervaring in afdichtingstechnieken zijn wij dé aangewezen gesprekspartner voor luchtdicht bouwen. Voor zowel de nieuwbouw, renovatiebouw als industriebouw adviseren wij vanaf de ontwerpfase over een totaaloplossing voor de luchtdichtheid van het complete gebouw. In ons Dichtgarant detailboek zijn vele voorbeelden te vinden van luchtdichte oplossingen en producten.

Slimme oplossingen

Met onze expertise in harde en zachte schuimmaterialen hebben wij een reeks slimme duurzame producten ontwikkeld, voor zowel montage op de bouwplaats als prefabricage bij de toeleverende industrie. Deze producten worden in onze eigen productiehal geproduceerd, zodat een hoge kwaliteit en korte levertijden gewaarborgd blijven. Veel van deze producten zijn in samenwerking met onze klanten ontwikkeld, voor een goede luchtdichting is namelijk vaak het nodige maatwerk nodig.

Op zoek naar een slimme luchtdichte oplossing? Onze adviseurs denken graag met je mee!

Download gratis het detailboek luchtdicht bouwen

Het Dichtgarant detailboek boordevol luchtdichte details, productinformatie en informatie over luchtdicht bouwen is gratis te downloaden. Zit je met een luchtlek die niet in het detailboek behandeld wordt? Neem dan contact met ons op! Samen komen we snel tot de juiste oplossing.

Download het detailboek hier en neem direct contact met ons op bij vragen.

het detailboek voor luchtdicht bouwen

Ook slim luchtdicht bouwen?

Neem direct contact met ons op