Waarom luchtdicht bouwen?

Celdex Dichtgarant proces

De komende jaren blijft de overheid de EPC-norm aanscherpen, energiezuinig bouwen is en blijft een noodzaak. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is: luchtdicht bouwen. Daarmee beperk je het energieverlies door luchtlekken tot wel 30 procent.

Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw om de ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen. Dit zorgt voor een strikte scheiding tussen buiten- en binnenlucht, met als gevolg: een prettig leefklimaat en een forse energiebesparing. Bovendien wordt condens in de constructie voorkomen, waterdichtheid gegarandeerd en geluidsisolatie verbeterd.

BENG 2020

BENG

Naast de eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), zijn er ook eisen gesteld aan de thermische isolatie en de luchtdoorlatendheid van gebouwen. Een belangrijk aandachtspunt in het Bouwbesluit 2012 is dat nieuwbouw altijd geacht wordt energiezuinig te zijn, er moet dus luchtdicht worden gebouwd. Vanaf 1 januari 2015 geldt een EPC-grenswaarde van 0,4. Daarbij moet er op basis van de Europese richtlijn Energy Performance Building Directive (EPBD) bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) worden gebouwd. In het Nationaal Plan Bijna Energie Neutrale Gebouwen is bepaald dat een volledig energieneutraal gebouw een EPC=0 heeft.

Wat zijn de eisen van luchtdicht bouwen?

Volgens het bouwbesluit mag de luchtlekkage van een thermische schil niet meer bedragen dan 200 dm3/s bij 10 Pascal. Bij bedrijfs- en utiliteitsgebouwen geldt dit per 500 m3 gebouwvolume. Steeds vaker wordt door opdrachtgevers de hogere eis gesteld van NEN 3660/3661. Het maximale luchtverlies voor kieren en sluitnaden van ramen en deuren is dan 2,5 dm3/s/m bij een toetsingsdruk tot 650 Pascal. Voor overige naden is het maximale luchtverlies 0,14 dm3/s/m . Voor vochtwering in gebouwen gaat het bouwbesluit in de NEN 2690 (art. 26) nog verder. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat vochtige lucht uit de kruipruimte het woonklimaat nadelig beïnvloedt is de eis van de luchtdichtheid van de beganegrondvloer 0,02 dm3/s/m2 bij 1 Pascal (= 0,08 dm3/s/m2 bij 10 Pascal).

In de praktijk begint luchtdicht bouwen met goed ontworpen details. Door zorgvuldig te ontwerpen kunnen luchtlekken efficiënt en effectief worden aangepakt.

Qv;10 klasse 3

Resultaat van luchtdicht bouwen

– Energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot
– Verhoging van woon- en werkcomfort
– Langere levensduur van de constructie
– Waterdichtheid detail door goede luchtdichting
– Goede geluidwering

Ook slim luchtdicht bouwen?

Neem direct contact met ons op