Artist impression van The Cube

The Cube

Een studentenwooncomplex in Utrecht Overvecht. Het bestaat uit 639 studentenwoningen, een fietsenkelder en 1.000 vierkante meter publieke voorzieningen.

Beeld: Artist impression The Cube - van Wijnen

Opdrachtgever:
IC Group, Rockfield en Van Wijnen Projectontwikkeling

Oplevering:
Aanvang schooljaar 2021

In januari 2020 is de bouw gestart van The Cube, vormgegeven als twee getrapt oplopende torens van 16 verdiepingen. Daarmee wordt The Cube het hoogste gebouw van Overvecht. Het complex wordt voorzien van de laatste duurzame ontwikkelingen en scoort goed op de onderwerpen: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 

Een specifieke wens van de opdrachtgever was om te bouwen zonder steigers. Hier kon Celdex met haar ‘droge’ afdichtingssysteem Seal4Prefab uitstekend invulling aan geven. Om te garanderen dat de aansluiting tussen de elementen regen- en luchtdicht is moest er goed nagedacht worden over de detaillering. Celdex is dan ook al in een vroegtijdig stadium met Machiels Building Solutions (MBS) om de tafel is gaan zitten. Zij produceerden en leverden de HSB-gevelelementen.

Omdat de producten bestand moeten zijn tegen de krachten die tijdens de montage op het schuimband worden uitgevoerd, is er gekozen voor Celdex Pre-Seal LF. Dit is een zeer fijn semi-geslotencellig polyurethaanschuim voorzien van een low-friction toplaag. Dit product zorgt voor een uitstekende luchtdichting en isolatie.
Pre-Seal LF wordt aan de buitenzijde aangevuld door Celdex EPDM Soft, een semi-geslotencellig rubber. EPDM Soft is zeer geschikt als hoogwaardige primaire regendichting.

De flexibele luchtdichte schuimbanden zijn in de fabriek van Machiels onder geconditioneerde omstandigheden aangebracht bovenop de horizontale waterkering. Alleen ter plaatse van de elementkruisingen is in het werk de regendichting gecompleteerd. Dit zorgt ervoor dat de regen- en luchtdichte aansluiting in alle richtingen doorloopt. Omdat dit allemaal voorbereid is in de fabriek, zijn er later geen negatieve invloeden van weerelementen en is het gebouw na de plaatsing van de HSB-elementen meteen regen- en luchtdicht.  Zowel de montageteams als de medewerkers in de fabriek hebben vooraf een toolboxmeeting gehad over de juiste werking van de afdichtingsproducten. Hierdoor kunnen de afdichtingsproducten op de juiste manier worden toegepast.

Net als bij Dichtgarant is ook bij Seal4Prefab, kwaliteitswaarborging erg belangrijk. Daarom was er een interval afgesproken voor bouwcontroles. Deze controles werden opgenomen in het bouwdossier en bij oplevering overhandigd aan de opdrachtgever.

Meer artikelen over 'The Cube'