HSB-elementen stapelen

De wens is om tijdens de ruwbouwfase het HSB-element al wind en waterdicht te hebben dan kan binnen gestart worden met de installatie en afbouw.

 

Celdex Dichtgarant oplossing

PVC 124 geeft de mogelijkheid om de elementen glijdend te positioneren zonder afbreuk te doen aan de prestatie van de luchtdichting. Aan de buitenzijde wordt inwatering voorkomen door EPDM Soft of BG1M Compressieband. Achteraf wordt ter isolatie Flexfoam Pro aangebracht in de resterende ruimte tussen de elementen. Pre-Seal Soft in de verticale naad kan eenvoudiger samengedrukt worden dan standaard Pre-Seal. Hierdoor zijn gevelelementen lichter samendrukbaar en makkelijker te positioneren.

 

Meer weten over
luchtdicht bouwen met Celdex?

Neemcontactop voor gratis advies