WBDBO tot 60 min (niet getest)

Luchtdichtheid en brandwering geven een apart hoofdstuk in de industriebouw. Vraag altijd een expert om advies.  Wanneer dit goedgekeurd wordt dan kan het toegepast worden. Brandwerendheid gaat niet altijd alleen maar over producten. Het gaat om het gehele detail. Brandwanden moeten voldoende tijd geven om te vluchten en een staalconstructie moeten voldoende lang overeind blijven staan om de mensen te laten vluchten.

 

Celdex Dichtgarant oplossing

Een juiste combinatie van luchtdicht bouwen en brandwerendheid is uitvoerbaar door middel van hoge densiteit Celdex Steenwol Vulblokken én een Airseal of PE Vulstrook toe te passen. Daarnaast moeten brandwerende kolomafwerkingen (bv. magnesiumoxideplaat) luchtdicht aangesloten worden tegen de bouwmuur om te voorkomen dat de warmte van een brand te snel tot de staalconstructie doordringt.

 

Meer weten over
luchtdicht bouwen met Celdex?

Neemcontactop voor gratis advies