Nieuws 02-02-2022

Bouwen aan een duurzame toekomst, zonder energieverspilling

Duurzame toekomst
Het terugdringen van het woningtekort én de verduurzaming van onze gebouwde omgeving zijn flinke uitdagingen in de Nederlandse bouw. De doelstelling is dat voor 2050 geen enkel gebouw meer CO2 mag uitstoten. Om die ambitie waar te maken, moeten ongeveer 50.000 bestaande woningen per jaar worden verduurzaamd en na 2021 zelfs 200.000 woningen per jaar. “Wat de nodige verbazing wekt, is dat in tal van landelijke discussies over de verduurzaming van gebouwen voornamelijk wordt gesproken over zonnepanelen, warmtepompen en warmtenetten. Het instrument ‘een goed geïsoleerde schil’ is van ondergeschikt belang, terwijl hiermee eenvoudig en kosteneffectief een flinke winst te behalen is”, meent Claus den Dunnen, Sales Manager bij Celdex. "Met een goede luchtdichte gebouwschil kunnen we het energieverlies beperken tot wel 30%. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet te besparen!"

“Om in de toekomst aan de grote renovatie- en nieuwbouwopgave te kunnen voldoen en de kwaliteit van de toekomstige Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) te kunnen garanderen, wordt steeds meer ingezet op prefabricage”, aldus Den Dunnen. “Niet verwonderlijk, want met prefabricage kan een constante, hoge bouwkwaliteit worden geborgd. Productie vindt plaats in de fabriek, onder de beste (klimatologische) omstandigheden. Bovendien kan reeds gestart worden met de productie, terwijl op de bouw nog de fundering wordt gestort.

Dit leidt tot aanzienlijk kortere bouwtijden, dus lagere kosten. Daarnaast zijn minder vakkundige handjes nodig.” Industrieel bouwen maakt de bouw aantrekkelijker voor jongeren, weet hij. Ook worden faalkosten flink teruggedrongen én is bouwen in de fabriek veiliger. “In combinatie met een goede luchtdichting kan tevens worden voldaan aan de nieuwe BENG-eisen, evenals de toenemende vraag naar een goed geïsoleerde schil om energieneutraal bouwen mogelijk te maken. 
Vorig jaar zijn een kleine 9.000 van de bijna 71.000 nieuwbouwwoningen industrieel vervaardigd. Dat betekent dat één op de acht woningen inmiddels ‘uit de fabriek komt’. Dit is nog los van de grote hoeveelheid prefab bouwdelen dat op de bouwplaats wordt toegepast.”

Nieuwe benadering voor afdichtingstechnieken

Om de afdichtingstechnieken goed te laten aansluiten op deze ontwikkeling, is een andere benadering noodzakelijk. “Ook het afdichten van bouwelementen verplaatst zich namelijk van de bouwplaats naar de fabriek”, aldus Den Dunnen.“Hiervoor is een nieuwe generatie ‘droge’ afdichtingsproducten ontwikkeld, met schuimbanden die prefab worden aangebracht en de mogelijkheid bieden om tijdens de montage alle bouwelementen direct luchtdicht af te dichten.

De producten beschikken over een duurzaam herstelvermogen en bieden de oplossing voor demontabel en circulair bouwen. Dit betekent een verandering voor de aannemer, die voor veel details niet meer achteraf de traditionele ‘natte’ afdichtingsproducten zoals purschuim, kit en coating hoeft aan te brengen.” Dankzij de besparingen op diverse fronten worden de nieuwe afdichtingsproducten vrij snel door de aannemer omarmd. “De aanpak vraagt echter wel om een nieuwe benadering van de bouwkolom. Van architect, fabrikant, aannemer tot installateur: iedereen moet zijn bijdrage leveren om de vereiste prestaties te kunnen behalen.”

Dichtgarant

Celdex is sinds 1983 producent van kunststofschuim afdichtingsproducten die thermisch, akoestisch, water-, slagregen- en luchtdicht zijn. Voorbeelden zijn Airseal Vulblokken en Strippen, Stelkozijnband, Pre-Seal schuimbanden, dakdoorvoer en Meterkast Manchetten. “Om aan te sluiten op de genoemde ontwikkelingen heeft Celdex het Dichtgarant-concept ontwikkeld. Hiermee hebben stakeholders in de bouw alle essentiële bouwstenen in handen om de geleverde prestaties op het gebied van luchtdicht bouwen aan te tonen”, aldus Den Dunnen. “De oplossingen zijn zorgvuldig tot stand gekomen en producten worden uitvoerig extern getest. Daarnaast begeleidt Celdex de verwerking van de producten gedurende het gehele bouwproces en legt de resultaten vast. Luchtdicht bouwen met Celdex Dichtgarant sluit zo naadloos aan op het kwaliteitsborgingssysteem.”

Dat er binnen deze aanpak veel mogelijk is, laat Celdex zien bij Onderwijs- en Cultuur Complex Amare in Den Haag, dat een hoge duurzaamheidsambitie (BREEAM-NL ‘Excellent’) had. “Middels een zorgvuldige voorbereiding werden door de betrokken partijen de kritische aansluitdetails in kaart gebracht. Zoveel mogelijk luchtdichtingsproducten werden vooraf in de fabriek op de 8 meter hoge HSB-gevelelementen aangebracht. Voor de overige details werden slimme producten ingezet, die snel en weersonafhankelijk verwerkt konden worden. Amare is daarmee een uitstekend voorbeeld van een complex bouwproject, waar de bouwcombinatie bewust koos om – met betrekking tot het luchtdicht maken van de gebouwschil – optimaal gebruik te maken van de prefab bouwmethodiek. Bouwsnelheid, kosten en prestatie gaven daarbij de doorslag. Het is een illustratief voorbeeld van hoe Celdex samen met haar bouwpartners tot verantwoorde oplossingen kan komen.”

Het instrument ‘een goed geïsoleerde schil’ is in de verduurzaming van gebouwen van ondergeschikt belang, terwijl hiermee eenvoudig en kosteneffectief een flinke winst te behalen is.


Klik hier om het artikel te downloaden.
Tekst: Lieke van Zuilekom | beeld: Celdex – Stedenbouw (75 jaar jubileumjaarboek): pagina #110 & #111

Gerelateerd nieuws

Filter