Nieuws 08-02-2022

Extra aandacht voor bouwkundige detaillering

Aandacht detaillering

Extra aandacht voor bouwkundige detaillering

Vanaf 1 januari moeten alle nieuwe gebouwen aan de BENG-eisen voldoen. Waarbij één van deze eisen is: energiebehoefte, BENG-1. De weg naar een EPC van 0 is een luchtdichte buitenschil (gevel, dak en vloer). Naarmate de Rc-waarde van een gebouw toeneemt heeft het toepassen van nog dikkere isolatiepakketten procentueel steeds minder effect op de energiebesparing. Bij hogere isolatiewaarden wordt het duurzaam afdichten van kieren en aansluitdetails daarom bittere noodzaak. Ter voorkoming van koudebruggen is het van groot belang de thermische isolatie van verschillende geveldelen, met voldoende isolatiedekking, perfect op elkaar aan te sluiten.

Koudebruggen die met een infraroodcamera altijd te zien zijn, leiden tot condensatie in het isolatiemateriaal. Deze condensatie resulteert zoals bekend in vochtschade, lekkage, schimmels en sterk verminderde isolerende van het isolatiepakket. Om BENG-1 te halen, is het een noodzaak om betere luchtdichting te realiseren. Projecten die nu al voldoen aan de voorgenomen eis, kennen een lagere Q10-waarde van 0,15.


Maatregels voor bouwkundigen

Welke maatregelingen kunnen bouwkundigen nemen om deze waardes te behalen? Uiteraard is iedere situatie anders, en gaat het vaak om maatwerk. Toch zijn er diverse standaard detailleringen die erg belangrijk zijn, maar vaak geen aandacht aan wordt besteed. Detailleringen zoals het kruipruimteluik, de meterkast en dakdoorvoeren worden doorgaans vergeten. Dit gaat ten koste van de luchtdichte buitenschil en zorgt er voor dat het halen van de BENG-1 eis een onmogelijke opgave wordt.

Voor dit soort details hebben wij diverse slimme oplossingen ontwikkeld, die terug te vinden zijn in ons Dichtgarantboek.

Meer info over luchtdicht bouwen? Download ons Detailboek voor Luchtdicht Bouwen en lees meer over slimme oplossingen.

Gerelateerd nieuws

Filter