Nieuws 02-02-2022

Prefabricage vraagt nieuwe benadering afdichtingstechnieken

Prefabricage afdichtingstechniek
Er wordt steeds meer ingezet op prefabricage. Een noodzaak om in de toekomst aan de grote renovatie- en nieuwbouw opgave invulling te kunnen geven. Maar ook om onder de toekomstige Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) gegarandeerde kwaliteit te kunnen leveren en een antwoord te bieden aan een toenemend tekort aan vakmensen op de bouwplaats. In combinatie met een goede luchtdichting kan er tevens worden voldaan aan de nieuwe BENG-eisen en de toenemende vraag naar een goed geïsoleerde schil om energieneutraal bouwen mogelijk te maken. Met de luchtdichte oplossingen van Celdex bent u klaar voor een duurzame toekomst.

Er zijn veel drijfveren om verdergaand te prefabriceren in zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Denk aan het toenemend tekort aan vakmensen. Industrieel bouwen maakt de bouw aantrekkelijker voor jongeren: vergaande automatisering en robotisering en het werken onder geconditioneerde omstandigheden. Verder zijn de faalkosten in de bouw verder terug te dringen, doordat de kans op fouten met prefabricage sterk terugloopt. In geconditioneerde productielocaties worden met geavanceerde apparatuur prefab elementen gemaakt. De bouwplaats wordt daardoor steeds meer een assemblageplaats, in plaats van een plek waar in weer en wind talrijke bouwmaterialen en bouwproducten moeten worden samengevoegd. Prefabricage leidt verder nog eens tot veel kortere bouwtijden, dus lagere kosten. De kwaliteit van het werk neemt ook toe en het is veiliger, doordat veel werk in de fabriek plaatsvindt.

Vorig jaar zijn een kleine 9.000 van de bijna 71.000 nieuwbouwwoningen industrieel vervaardigd. Dat betekent dat één op de acht woningen inmiddels ‘uit de fabriek komt’. Dit is nog los van de grote hoeveelheid prefab bouwdelen dat op de bouwplaats wordt toegepast. Dat meldde bouwinnovator Marjet Rutten begin dit jaar in een artikel op LinkedIn. Rutten verwacht een verdere groei als de industriële woningbouwproductie extra gebruik gaat maken van tools als automatisering, digitalisering en robotisering.

Nieuwe generatie afdichtingsproducten

Op 1 januari 2021 worden de BENG-eisen van kracht. Daardoor wordt de aandacht voor luchtdichtheid nog belangrijker. Daarnaast zal – naar verwachting – een jaar later als gevolg van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen bij oplevering aangetoond moeten worden dat aan de bouwregelgeving, dus ook aan de luchtdichtheidseisen, wordt voldaan. Dat betekent dat er ook strenger gecontroleerd gaat worden op luchtdichtheid, zoals met een blowerdoortest of thermografische metingen.
Om met afdichtingstechnieken goed aan te sluiten bij deze ontwikkeling is een andere benadering noodzakelijk. Afdichten van bouwelementen verplaatst zich van de bouwplaats naar de fabriek. Een nieuwe generatie ‘droge’ afdichtingsproducten zijn hiervoor ontwikkeld. Schuimbanden die prefab onder gunstige condities in de fabriek worden aangebracht en de mogelijkheid bieden om tijdens het monteren de bouwelementen direct luchtdicht af te dichten.Deze producten beschikken over een duurzaam herstelvermogen en bieden de oplossing voor demontabel en circulair bouwen.
Dit betekent een verandering voor de aannemer die voor veel details niet meer achteraf de traditionele ‘natte’ afdichtingsproducten, zoals purschuim, kit en coating, hoeft aan te brengen. Door de besparingen die het op diverse fronten oplevert wordt dit vrij snel door de aannemer omarmt.
Belangrijk binnen deze benadering is dat de fabrikant van afdichtingsproducten de mogelijkheid kan bieden om dit binnen de gehele bouwkolom te begeleiden. Alle partijen binnen de kolom worden hierbij betrokken. Van architect, fabrikant, aannemer tot installateur. Iedereen levert hun bijdrage om uiteindelijk de prestatie te behalen die vereist is.

Dichtgarant

Celdex is al sinds 1983 producent van kunststofschuim afdichtingsproducten. Dat gaat om producten die thermisch, akoestisch, water-, slagregen- en luchtdicht zijn. Voorbeelden zijn Airseal Vulblokken en Strippen, Stelkozijnband, Pre-Seal schuimbanden, dakdoorvoer en Meterkast Manchetten. In veel vloeren, gevels en daken vinden we dan ook Celdex-producten terug. Om aan te sluiten op de genoemde ontwikkelingen heeft Celdex het Dichtgarant concept ontwikkeld. Hiermee heeft u essentiële bouwstenen in handen om de geleverde prestaties op het gebied van luchtdicht bouwen aan te tonen. De oplossingen zijn zorgvuldig tot stand gekomen en producten worden uitvoerig extern getest. Daarnaast begeleidt Celdex de verwerking van de producten gedurende het gehele bouwproces en legt de resultaten vast. Luchtdicht bouwen met Celdex Dichtgarant sluit zo naadloos aan op uw kwaliteitsborgingssysteem.

Dat er binnen deze aanpak veel mogelijk is heeft Celdex laten zien bij het project Amare (Onderwijs- en Cultuur Complex) in Den Haag. Door middel van een zorgvuldige voorbereiding werden door betrokken partijen de kritische details in kaart gebracht. Zoveel mogelijk luchtdichtdichtingsproducten werden vooraf in de fabriek op de 8 meter hoge HSB gevelelementen aangebracht. Voor de overige details werden slimme producten ingezet, die snel en weersonafhankelijk konden worden toegepast. Een complex bouwproject waar de bouwcombinatie bewust koos om, met betrekking tot het luchtdicht maken van de gebouwschil, optimaal gebruik te maken van de prefab bouwmethodiek. Bouwsnelheid, kosten en prestatie gaven daarbij de doorslag. Het is een mooi voorbeeld hoe Celdex samen met de bouwpartners tot verantwoorde oplossingen kan komen.

Tekst: ing. Frank de Groot – BouwTotaal #9 Prefab (September 2020)
https://www.bouwtotaal.nl/2020/09/prefabricage-vraagt-nieuwe-benadering-afdichtingstechnieken/

Gerelateerd nieuws

Filter