Dampremmend kruipluik

Het bouwbesluit schrijft voor dat luchtlekkage vanuit de kruipruimte naar de woning maximaal 0,08 dm3/s mag zijn. Door de geventileerde kruipruimte functioneren kruipluiken verre van optimaal. Luchtlekkages bij de aansluiting van het vloerluik in de vloer en slecht functionerende isolatie zorgen voor een koude trek in de entree/woonruimte.

 

Celdex Dichtgarant oplossingen

Om te voldoen aan het bouwbesluit dient het kruipluik van een goed functionerende afdichting te worden voorzien. De Celdex PE 035 Vloerluikdichting is een op maat gemaakte isolerende, flexibele afdichtingsplaat. Het product is voor elk type vloer beschikbaar. De PE 035 Vloerluikdichting wordt tussen de randen van de vloer geplaatst en creëert een stilstaande luchtlaag onder elk type kruipluik. Toepassing van PE 035 kruipluikdichting optimaliseert de isolerende functie. Daarnaast voorkomt de perfecte pasvorm luchtlekkage en radon vanuit de kruipruimte. Voor toegang tot de kruipruimte is de PE 035 kruipluikdichting eenvoudig te verwijderen en te herplaatsen zonder vermindering van de effectiviteit. Hierdoor wordt vervanging van het kruipluik overbodig.

Meer weten over
luchtdicht bouwen met Celdex?

Neemcontactop voor gratis advies