Plaatsing top rooster

Vanuit architectonisch oogpunt is het steeds vaker gewenst zo veel mogelijk de ventilatieroosters of suskasten weg te werken. Daarvoor wordt de keuze gemaakt deze componenten “in de spouw” weg te werken. Hierbij mag niet vergeten worden dat het bouwbesluit aangeeft dat er niet geventileerd mag worden vanuit de spouw. De luchtstroom moet geforceerd worden van buiten komen.

 

Celdex Dichtgarant oplossing

Celdex BG1M kan prefab aangebracht worden op het kozijn en heeft de capaciteit om de grote spouwvariatie (tot 40mm) af te dichten om een geforceerde luchtstroom van buiten over te houden. Hierdoor hoeven er geen tijdrovende en niet functionerende
kozijnaanpassingen gedaan te worden om de spouw af te dichten.

Meer weten over
luchtdicht bouwen met Celdex?

Neemcontactop voor gratis advies